Portál o QR kódech

Vítejte!

Na tomto webu Vás seznámíme s QR kódy jako s nástroji reklamy patřící do oblasti proximity marketingu.

Co jsou to QR kódy?

Nejprve co to vlastně ty „ošklivé obrázky“, kterým se říká QR kódy jsou:
QR code, nebo také QR kód je dvojrozměrný čárový kód zapsaný ve čtverci. Je od něj možné uložit až 3 000 bajtů, což v praxi odpovídá sedmi tisícům číslic, nebo textu o délce 4300 znaků.
Specifikace QR code je určena od roku 2000 normou ISO, která byla upravena v roce 2006.

QR kódy v praxi

Data se do QR kódů kódují pomocí takzvaných generátorů, které za Vás QR kód vytvoří.
Jejich následné dekódování probíhá nejčastěji tak že si už uživatel stáhne do telefonu s fotoaparátem aplikaci k dekódovaní QR kódů určenou, QR kód vyfotografuje a s pomocí výše zmíněné aplikace kód dekóduje na kýžený obsah. Tyto aplikace jsou zpravidla dostupné zdarma.
Pokud máte v telefonu takovou aplikaci nainstalovanou, ale ještě jste jí nevyzkoušeli, můžete tak učinit na následujícím QR kódu, který vás odkáže na tyto webové stránky.

QR Kód se zakódovanou adresou qrreklama.cz

Designové QR kódy

QR kódy lze také vzhledem k jejich dobré samoopravné funkci upravovat, aby vypadaly líbivěji, nebo aby obsahovaly malé logo společnosti a tak podobně. Některé části QR kódu nesmí být porušeny a obecně jejich úpravy nejsou prací pro běžné uživatele.

Napsat komentář